Samen bouwen aan kennisstad eindhoven

Voor het convenant studentenhuisvesting 2012-2020 werd ik gevraagd om een kaft voor de publicatie 'Samen bouwen aan kennisstad Eindhoven' te maken. Op het kaft moest op een grafische manier 'kennis ' en 'huisvesting' worden gevisualiseerd. Dit is gedaan door een een huis gebouwd met boeken op het kaft te plaatsen. Daarnaast is op de achtergrond de skyline van Eindhoven te zien. Voor deze opdracht is ook een bord ontworpen waarop alle betrokken partijen bij de presentatie van de publictie hun handtekening konden zetten.